sobota 6. októbra 2012

Život na H

Komunikačné schopnosti našej Slečny sú stále biedne. Ja v jej veku...
Nuž ale niečo predsa len hovorí. Okrem najbližšieho kruhu zasvätených jej však nerozumie živá duša. Veď posúďte:
Miluje hlásku H a ňou sa aj začína prevažná časť jej úbohej slovnej zásoby. 
Hacko - macko, hak - vlak, ham - von, hasy - vlasy, hos - nos, hona - noha, hahac - mesiac, húúú - lietadlo, hoj - hojdačka... Zaujímavé, že napríklad namiesto "hop" hovorí "pop". Úplný Tatár.
O svet okolo sa však aktívne zaujíma. Prevažne otázkou "Totoe?" (čo to je?)
Najpoužívanejším slovom je jednoznačne "nyje" (nie). Typické.
O sebe hovorí v druhej osobe. Naposledy ma veľmi pobavila nasledujúca situácia na ihrisku. Rozbalím škatuľu s ovocím a zavolám: "Kto si prosí jablko?"
Malý: "Ja!"
Slečna: "Ty!" (myslí tým seba)
Dúfam, že sa časom pohneme od migzičtiny k zrozumiteľnému jazyku. Inak dieťa riskuje, že jej ani vlastná mať neporozumie!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára