pondelok 24. decembra 2012

Krásne sviatky!

"Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný a kniežatstvo bude na jeho pleci a nazvú jeho meno Predivný, Radca, Silný Boh, Udatný Hrdina, Otec Večnosti, Knieža Pokoja... Lebo neposlal Boh na svet svojho Syna, aby súdil svet, ale aby bol svet zachránený skrze neho... Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby nám odpustil naše hriechy a očistil nás od každej neprávosti... Dobroreč, moja duša Hospodinovi a nezabudni na žiadne zo všetkých jeho dobrodení - ktorý ti odpúšťa všetky tvoje neprávosti, ktorý uzdravuje všetky tvoje nemoci, ktorý vyslobodzuje tvoj život zo zahynutia, ktorý ťa korunuje milosťou a zľutovaním, ktorý sýti tvoje ústa dobrým..."

(Biblia, Iz 9:6, J 3:17, 1J 1: 9, Žalm 103:2-5)Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára